Základné výkony domácej ošetrovateľskej starostlivosti:
 • ošetrovanie rán,
 • ošetrovanie preležanín,
 • ošetrovanie vredov predkolenia,
 • ošetrovanie stómií u nevládneho,
 • podávanie infúzií s liečivom (len na základe lekársky vyplneného poverenia),
 • starostlivosť o centrálny venózny katéter / venóznu linku,
 • starostlivosť o epidurálny katéter,
 • starostlivosť o sondu a výživa sondou,
 • starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu,
 • cievkovanie (len ženy), starostlivosť o močový katéter (preplach).

Sprievodné výkony domácej ošetrovateľskej starostlivosti (nevykonávajú sa samostatne, ale len ako doplnok k základným výkonom):

 • podávanie injekcií,
 • ošetrovateľská rehabilitácia sestrou,
 • ošetrovateľská hygiena (iba pri rane alebo preležanine v oblasti krížov),
 • prevencia vzniku preležanín,
 • polohovanie pacienta,
 • meranie krvného tlaku,  pulzu, teploty,
 • nácvik podávania inzulínu,
 • ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta,
 • odbery krvi, moču, výtery hrdla,
 • očistná alebo liečebná klyzma,
 • odborný nácvik potrebných výkonov pri starostlivosti o chorého doma.