Elementárnym poslaním Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Monika Jung je komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov všetkých vekových kategórií v ich prirodzenom domácom prostredí.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je určená a odporúčaná predovšetkým:

  • pacientom po skončení ústavnej liečby,
  • pacientom so zníženou pohyblivosťou,
  • ležiacim pacientom,
  • dlhodobo chorým pacientom,
  • pacientom v terminálnom štádiu života.
Domáce ošetrovanie realizujú zdravotné sestry s dlhoročnou praxou a skúsenosťami na nemocničných oddeleniach. Návštevnú službu priamo v domácom prostredí pacienta vykonávajú na osobných autách a permanentne sú k dispozícii na mobilných telefónoch. Naši zamestnanci svoju prácu nevnímajú ako povinnosť, ale predovšetkým ako poslanie.

Starostlivosť môže byť hradená zo zdravotného poistenia v závislosti od typu zdravotnej poisťovne klienta, alebo na priamu platbu.  

Sme zmluvným partnerom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, zdravotnej poisťovne Union, a.s. a zdravotnej poisťovne Dôvera, a.s. Poistencom týchto poisťovní je ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí hradená v plnej výške z ich zdravotného poistenia. Poistenec len vypíše návrh o DOS, ktorý potvrdí jeho ošetrujúci lekár. Návrh potom treba poslať na schválenie revíznemu lekárovi danej poisťovne. Až potom môže byť zahájená bezplatná komplexná domáca ošetrovateľská starostlivosť.